Oznam školskej jedálne

1. Výdaj stravy v ŠJ: od 11:45 hod. – do 13:30 hod.

2. Nahlasovanie a odhlasovanie obedov je možné deň dopredu, najneskôr do 11:30 hod. na tel. čísle: +421 917 868 522.

3. Denný poplatok za obed pre žiaka je 2,90€.

4. Predaj lístkov je v školskej jedálni u pani Kajúchovej posledný deň v mesiaci.

Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.