Chemik operátor 2860 K

ŠTUDIJNÝ ODBOR:  2860 K CHEMIK OPERÁTOR „v systéme duálneho vzdelávania“

Štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie) a zároveň výučným listom. Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci vyučení  v tomto odbore sa stávajú kvalifikovanými pracovníkmi pre výkon chemických a technologických operácií pri výrobe celulózy a papiera. Získajú teoretické vedomosti o rozličných druhoch materiálov používaných v chemickom priemysle, práci s počítačovými systémami a informačnými technológiami, druhoch strojov používaných v papierenskom priemysle a postupe chemických a technologických operácií v chemickom a papierenskom priemysle.


Počas výkonu odbornej praxe, ktorá bude prebiehať v areáli závodu MONDI SCP a.s., získa praktické zručnosti týkajúce sa výrobného procesu a práce v laboratórnom prostredí. Prehĺbenie teoretických vedomostí mu umožní štúdium na vysokej škole (chemicko- technologická fakulta).


Po ukončení štúdia sa absolvent môže uplatniť v oblasti podnikov zaoberajúcich sa spracovaním celulózy a výrobou papierenských produktov.


Chemické laboratórium vybudované s pomocou Mondi SCP