SOU Poľnohospodárske Ružomberok

Oslavy 50 výročia SOU poľnohospodárske Ružomberok

Na 21. a 22. mája pripravuje SOU poľnohospodárske v Ružomberku pri príležitosti osláv 50. výročia svojho založenia viaceré akcie. Veď len v školských laviciach sa vystriedalo 3 590 žiakov, za katedrou alebo v dielni približne 150 pedagogických pracovníkov a asi 100 ostatných zamestnancov. Ak k tomu pripočítame 9 350 zváračov, ktorí absolvovali zváračskú školu pri SOU poľnohospodárskom, je to úctyhodný počet ľudí, ktorí sú spojení s učilišťom, ktoré vzniklo 1. februára 1952 ako Stredisko pracujúceho dorastu pri STS v Ružomberku.

Od tých čias prešlo viacerými zmenami. Niekoľkokrát sa menil názov školy i zriaďovateľ. Od roku 1980 nesie škola názov Stredné odborné učilište poľnohospodárske Ružomberok. Vo vedení SOU sa vystriedalo niekoľko riaditeľov: Július Torma, František Mydlo, Anton Varhaník, Ing. Viliam Kršteník, Pavel Lámoš, Alojz Zrník, Štefan Vlček a súčasný riaditeľ Jozef Maga.

Postupne školu opúšťali absolventi v odboroch zámočník, traktorista či opravár poľnohospodárskych strojov.
V súčasnosti žiaci študujú v 3-ročných učebných odboroch mechanik opravár – cestné motorové vozidlá, mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby, opravár poľnohospodárskych strojov a autoelektrikár. V tomto školskom roku sme rozšírili ponuku o 4-ročný študijný odbor – komerčný pracovník v doprave.

Samostatnú kapitolu v histórii SOU tvorí Zváračská škola. Jej činnosť sa spája najmä s menom Ing. Otta Húsku, ktorý stál pri jej zrode a dodnes vykonáva funkcie technológa zvárania, eurotechnológa a skúšobného orgánu VÚZ Bratislava. Zváračská škola má osvedčenie na zváranie plameňom a rezanie kyslíkom Z-G1, zváranie elektrickým oblúkom ručne obalenou elektródou Z-E1 a zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére plynov taviacou elektródou Z-M1.

SOU poľnohospodárske v Ružomberku v súčasnosti rozširuje ponuku svojich služieb napr. vykonávaním emisných kontrol, malých opráv osobných automobilov a poskytovaním ubytovania. Pod vedením súčasného riaditeľa kladie dôraz na výchovno-vzdelávaciu činnosť a na prípravu odborníkov vo svojich odboroch.

Zdenka Karčáková