Pokračujeme s projektom programu Erasmus+

 

SOŠ polytechnická  po druhýkrát uspela   pri podávaní  projektu v rámci programu Erasmus+. Po úspešnom schválení prihlášky  pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1  – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov škola získala prostriedky z EÚ. Vo výberovej procedúre bol schválený grant na realizáciu projektu pod názvom

„Učíme sa pre svoju budúcnosť “ v sume  55 200 €.

Realizácia projektu bude prebiehať v  školskom roku 2019/2020. V rámci neho  sa 24 žiakov, 7 budúcich  tretiakov odboru mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení, 5 automechanikov a 12 budúcich štvrtákov odboru mechanik mechatronik a mechanik strojov a zariadení zúčastnia v dvoch turnusoch dvojtýždňovej praxe  vo Viedni. Sprevádzať ich budú učiteľ a majster OVY. Žiaci si budú zvyšovať svoje vedomosti a získavať pracovné skúsenosti a zručnosti v niekoľkých firmách vo Viedni pod vedením miestnych mentorov.

 

Pokračujeme s novým projektom programu Erasmus+

 

Výberové konanie pre uchádzačov o účasť vo Viedni v školskom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS +

KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Projekt pod názvom

„Učíme sa pre svoju budúcnosť“

 

Termín podania prihlášky: do  19. 6. 2019 (vrátane)

 Potrebné dokumenty:                          

  • vyplnená prihláška, potvrdená triednym učiteľom – klikni tu
  • Europass – životopis v anglickom a slovenskom jazyku
  • motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku

Všetky potrebné dokumenty sa odovzdávajú v tlačenej forme na sekretariáte SOŠP v obálke s názvom:

Výberové konanie: stáž  Erasmus+ 2019/2020 – Neotvárať

Ing. Gabriela Hazuchová, vedúca projektu               Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ SOŠP