Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti našej školy,
 
občianske združenie Ružomberský priemyslovák bolo založené s cieľom aktívne pomáhať pri modernizácii technických prostriedkov vyučovania na Strednej odbornej škole polytechnickej Ružomberok, pri podpore odborného vzdelávania žiakov a učiteľov školy a podpore nadaných žiakov zo sociálne slabších rodín.
 
Aby občianske združenie mohlo plniť svoje poslanie, potrebuje  finančné prostriedky. Preto každá podpora z Vašej strany prispieva k zlepšeniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov školy.
 
Kvapka nie silou, ale vytrvalosťou hĺbi kameň. Preto spojenie i malých finančných súm, ktoré predstavujú 2 % z Vašich daní môže vyústiť do väčšej sumy, ktorú už možno využiť na nové moderné učebné pomôcky i vzdelávacie aktivity žiakov a učiteľov našej školy.
 
Naše občianske združenie nemá zamestnancov. Správna rada aj ostatní členovia združenia vykonávajú túto činnosť v prospech školy bez nároku na odmenu.
 
 
Tlačivo v PDF – po stiahnutí je možné dopisovať údaje
 
 
Podrobné informácie o postupe pri poukazovaní 2% nájdete na www.rozhodni.sk.
 
Údaje na vyplnenie prijímateľa :
 
Ružomberský priemyslovák
Sládkovičova ulica 62
034 01  Ružomberok
IČO : 36139106
DIČ : 2021653612
 
Ďakujeme za Vašu podporu.
 
Ing. Eva Böhmová, v. r.

predsedníčka OZ Ružomberský priemyslovák