Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti našej školy,
 
občianske združenie Ružomberský priemyslovák bolo založené s cieľom aktívne pomáhať pri modernizácii technických prostriedkov vyučovania na Strednej odbornej škole polytechnickej Ružomberok, pri podpore odborného vzdelávania žiakov a učiteľov školy a podpore nadaných žiakov zo sociálne slabších rodín.
 
Aby občianske združenie mohlo plniť svoje poslanie, potrebuje  finančné prostriedky. Preto každá podpora z Vašej strany prispieva k zlepšeniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov školy.
 
Kvapka nie silou, ale vytrvalosťou hĺbi kameň. Preto spojenie i malých finančných súm, ktoré predstavujú 2 % z Vašich daní môže vyústiť do väčšej sumy, ktorú už možno využiť na nové moderné učebné pomôcky i vzdelávacie aktivity žiakov a učiteľov našej školy.
 
Naše občianske združenie nemá zamestnancov. Správna rada aj ostatní členovia združenia vykonávajú túto činnosť v prospech školy bez nároku na odmenu.
 
 
Tlačivo v PDF – po stiahnutí je možné dopisovať údaje
 
 
Podrobné informácie o postupe pri poukazovaní 2% nájdete na www.rozhodni.sk.
 
Údaje na vyplnenie prijímateľa :
 
Ružomberský priemyslovák
Sládkovičova ulica 62
034 01  Ružomberok
IČO : 36139106
DIČ : 2021653612
 
Ďakujeme za Vašu podporu.
 
Ing. Eva Böhmová, v. r.

predsedníčka OZ Ružomberský priemyslovák

 


OZ Ružomberský priemyslovák kúpilo a zapožičalo pre SOŠP v minulých rokoch tento majetok :
 
Za zdaňovacie obdobie roku 2013 sme získali spolu 654,08 €.
V roku 2014 sme získané peniaze použili nasledovne :
– mapa automobilov – názorná učebná pomôcka                                              100,00 €
– poradca podnikateľa – predplatné 2014                                                             49,90 €
– 4 dataprojektory                                                                                                  1276,80 €
– premietacie plátno                                                                                                  40,00 €
– nástenné hodiny do učební                                                                                    14,00 €
– oprava CNC stroja                                                                                                 400,08 €
 
Rok 2013
– reklamné materiály pre školu                                                                                85,80 €
– reproduktory do učební VYT (12 ks)                                                                  108,00 €
– program AutoCAD 2014 do učební VYT (35 licencií, polovica sumy)          283,00 €
– nástenné hodiny do učební (7 ks)                                                                         49,41 €
– drobný materiál – batérie, diaľkové ovládanie                                                   49,00 €
– skener                                                                                                                       103,02 €
 
Rok 2012
– 3 dataprojektory v hodnote                                                                                1222,46 €