Návšteva predstaviteľov Mondi SCP v škole

Dňa 27. 08. 2020 na stretnutí s predstaviteľmi Mondi SCP sme riešili aktuálny stav a postup prác nového laboratória pre študijný odbor chemik-operátor, privítanie žiakov prvého ročníka tohto odboru vo firme, dodatok ku Zmluve o duálnom vzdelávaní s aktuálnym zoznamom prvákov.

Sme radi, že spolupráca sa naďalej rozvíja, čo prispieva k rozvoju našej školy, čím sa neustále dostáva do povedomia širokej verejnosti.

                                                                                          Ing. Anna Kyseľová
riaditeľka poverená vedením školy