Na SOŠ polytechnickej sa dňa 25.6.2021  uskutočnilo dodatočné výberové konanie

v programe Erasmus+  v kľúčovej akcii 1  – Vzdelávacia mobilita

jednotlivcov v projekte pod názvom „Učíme sa pre svoju budúcnosť “.

V druhom turnuse vycestuje do Viedne v  školskom roku 2021/2022  sedem

budúcich  tretiakov a štvrtákov zo študijného odboru mechanik mechatronik a

päť automechanikov z učebného odboru, ktorí budú už v treťom ročníku.

Sprevádzať ich budú vedúca projektu Ing. Gabriela Hazuchová a majster odborného výcviku Ing. Anton Hrnčiar.

Žiaci si budú zvyšovať svoje vedomosti a získavať pracovné skúsenosti a zručnosti v niekoľkých firmách vo Viedni pod

vedením miestnych mentorov.

Pokračujeme projektom programu Erasmus+ aj

v školskom roku 2021/2022

„Učíme sa pre svoju budúcnosť“

Výsledky výberového konania pre druhý turnus do Viedne v školskom roku 2021/2022 v rámci programu ERASMUS +

nájdete tu.

Ing. Gabriela Hazuchová

           vedúca projektu