1. Výdaj stravy v ŠJ: od 11:30 hod. – do 13:30 hod.

2. Nahlasovanie obedov je možné deň dopredu, najneskôr do 11:30 hod. na email: kajuchova@sosprk.sk, alebo na tel. čísle: +421 917 868 522

3. Odhlásiť sa z obeda je možné deň dopredu, najneskôr do 11:30 hod. na email: kajuchova@sosprk.sk, alebo na tel. čísle: +421 917 868 522

4. Denný poplatok za stravu: obed 1,41€ + 0,30€ réžia = 1,71€ / cena stravného lístka pre žiaka

5. Predaj lístkov v budove školy na 3. poschodí, č. dverí C422 – učtáreň.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.