Mechanik elektrotechnik 2697 K

Jedná sa o štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie) a záverečnou skúškou (výučný list). Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci si od 3.ročníka vyberajú  zameranie – silnoprúdovú techniku .

Medzi odborné predmety zamerania silnoprúdová technika patria: grafické systémy v silnoprúdovej technike, elektrické stroje a prístroje, využitie elektrickej energie, rozvod elektrickej energie, merania v silnoprúdovej technike a absolvent sa môže zamestnať ako montážny technik pre priemyselné a domové inštalácie, servisný technik a pod.