Úspechy našich žiakov 2014/2015

jún 2015
– významné ocenenie žiakov SOŠ polytechnickej v Ružomberku v rámci Žilinského samosprávneho kraja a Slovenska v strojárskych odboroch
 
apríl 2015
– celoslovenské finále súťaže Finančná olympiáda: Ján Pevala – 1. miesto, výsledky a fotky zo súťaže
– celoslovenské finále súťaže Autoopravár Junior Castrol, kategória mechanik a elektrikár: Peter Brnčál – 7. miesto, Richard Plávka – 10. miesto, výsledky a fotky zo súťaže
– okresné kolo v atletike študentiek a študentov SŠ:
beh 3000 m – Filip Hajduk 1.miesto, Aurel Števaňák 2. miesto, Michal Vráveľ 3.miesto
beh 200 m – Rastislav Kružliak 3. miesto, Jakub Vlček 7. miesto, Dominik Dulka 9. miesto
beh 60m – Marián Mores 1. miesto, Jakub Vlček 7. miesto
skok do výšky – Anton Vitos 2. miesto, Tibor Hýravý 3. miesto, Matej Halaša 5. miesto, Peter Vajda 6. miesto, Filip Biela 8. miesto
skok do diaľky – Marián Mores 2. miesto, Anton Vitos 4. miesto, Rastislav Kružliak 7. miesto
vrh guľou – Matúš Vangel 3.miesto, Juraj Jarina 9.miesto
 
marec 2015
– súťaž Meď – najlepší výsledok zo žiakov školy Peter Labaj
– účasť študentskej firmy Own Way na Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave
– suťaž Matematický klokan – 43 žiakov
– oblastné kolo Autoopravár Junior Castrol: kategória mechanik a elektrikár – 1. miesto Richard Plávka, 2. miesto Peter Brnčál – postup do celoslovenského finále, výsledky súťaže
 
február 2015
– školské kolo SOČ: Andrea Vančová, Matej Karlík a Anton Lukáč – úspešne obhájené práce
– okresné kolo vo volejbale študentov SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej – 4. miesto
 
január 2015
– okresné kolo olympiády v anglickom jazyku: 1. miesto Daniel Bystričan
 
december 2014
– celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ odbor mechanik elektrotechnik silnoprúdová technika: družstvo SOŠ polytechnickej v zložení Matej Matys a Stanislav Obert – 2. miesto, v súťaži jednotlivcov Stanislav Obert – 2.miesto
– vianočný futsalový turnaj o Pohár náčelníčky Regrutačnej skupiny Žilina – 3. miesto
– krajské kolo súťaž Zenit v elektronike: kategória A – Ján Omasta 10.miesto, kategória B – Šimon Senko 6.miesto
– školský turnaj v stolnom tenise: 1. miesto Jozef Mišovič, 2. miesto Róbert Bebjak, 3. miesto Adam Lipčák
– súťaž Expert Geniality Show: Slavomír Pasch 4. miesto v rámci SR v téme „Do you speak English“, Michal Šujanský 19. miesto v téme „Mozgolamy“ a Adam Kontra 46. miesto v téme „Spoločnosť kedysi a dnes“
– školské kolo olympiády v nemeckom jazyku: 1. miesto Marek Chilla, 2. miesto Adrián Melko, 3. miesto Marek Konečný
– školské kolo olympiády v anglickom jazyku: 1. miesto Daniel Bystričan, 2. miesto Adrián Melko, 3. miesto Adam Kontra
 
november 2014
– súťaž Informatický bobor – úspešní riešitelia súťaže: Martin Taliga a Dominik Godiš
 
október 2014
– krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej (Buckulčík, Svetlák, Hajduk) – 1. miesto a postup do celoštátneho kola v Starej Ľubovni
– okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ: družstvo v zložení Martin Kútnik, Roman Kútnik, Jozef Mišovič, Filip Murín – 5.miesto
– zapojenie sa do Európskeho týždňa programovania – víťazi školskej súťaže v programovaní: kategória C začiatočníci Samuel Ondrík, kategória C pokročíli Ján Koreň, kategória Pascal začiatočníci Martin Sitek, kategória Pascal pokročilí Daniel Bystričan a Slavomír Pasch
– celoštátne kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej (Buckulčík, Svetlák, Hajduk) – 4.miesto
 
september 2014
– okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej (Buckulčík, Svetlák, Hajduk) – 1. miesto a postup do krajského kola v LM, študenti SŠ (beh na 3600 m): Martin Buckulčík – 2. miesto, Tibor Svetlák – 3.miesto, Filip Hajduk – 5. miesto, Milan Jaroš – 6. miesto, Martin Kubás – 13. miesto