Úspechy našich žiakov 2017/2018

JÚN 2018

Volejbalový turnaj – 2. miesto o pohár predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja v ZA

MÁJ 2018

Medzinárodná súťaž v elektrotechnike „Stykačová kombinácia“ Karviná (ČR), zúčastnili sa žiaci III.AE Rudolf Vorek obsadil pekné 2.miesto a Erik Sila obsadil taktiež pekné 3.miesto.

APRÍL 2018

Celoslovenské finále súťaže Autoopravár Junior – automechanik, zúčastnil sa Richard Ballo, 5. miesto.
Okresné kolo vo futbale – 1. miesto

MAREC 2018

Majster SR vo futsale – 1. miesto
Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior – automechanik, zúčastnil sa Richard Ballo, 2. miesto.

DECEMBER 2017

Krajské kolo vo futsale – 1. miesto
Našu školu reprezentovali: Jakub Kudlička, Mário Mrva, Rastislav Kružliak, Kristián Múdry, Dávid Švec, Marek Totkovič, Tomáš Bobček, Erik Grauza, Tadeáš Ťapaj

NOVEMBER 2017

Okresné kolo vo futsale – 1. miesto – postup na krajské kolo

Školské kolo v angickej a nemeckej olympiáde:
1. miesto v ANJ – Adrián Sládek
1. miesto v NEJ – Samuel Popelka

OKTÓBER 2017

Okresné kolo vo florbale SŠ – 2. miesto