Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca : Mgr. Soňa Janolová

E-mail : janolova@sosprk.sk
Telefón : +421 905 633 053

Konzultačné hodiny :

Podľa rozpisu na pracovni výchovného poradcu – prvé poschodie miestnosť C 211. Každý utorok : od 10:00  do 13:00 hodiny. Možnosť aj individuálnych konzultácií mimo daného rozpisu. Je nutné sa vopred ohlásiť.

plán výchovného poradcu 2022-2023
– výchovný poradca -úvod
– profesionalita v práci výchovného poradcu
– desatoro pre žiaka a učiteľa

Informácie a rady pre študentov :

– efektívne učenie
– informácie pre maturantov
– prihláška na 1. stupeň vysokej školy

Informácie a rady pre rodičov :

– informácie pre rodičov
– model efektívnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi
– pozitívne rodičovstvo
– MATEJ DUGOVIČ

Informácie a rady pre učiteľov :

– poruchy učenia a správania
– aspergerov syndróm
– syndróm vyhorenia – úvod

Námety na triednické hodiny :

– konflikty v triede
– diskriminácia
– nacionalizmus
– prejavy intolerancie a násilia u žiakov základných a stredných škôl
– predchádzajme intolerancii výchovou k dodržiavaniu ľudských práv
– výchova k tolerancii hrou