Život v škole

školský rok: 2022/2023

september 2022:

Foto tried

 

školský rok: 2020/2021

september 2020:

školský rok: 2019/2020

február 2020:

január 2020:

december 2019:

november 2019:

-10. ročník technickej olympiády
Expert 2019
-deň otvorených dverí na našej škole – fotoalbum

-otvorenie nových dielní – fotoalbum
iBobor
ERASMUS+ 2019
-technické múzeum vo Viedni
-múzeum ručnej výroby papiera, Ludrová

október 2019:

-okresné kolo v stolnom tenise

september 2019:

-slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

školský rok: 2018/2019

jún 2019:

-exkurzia – technické múzeum v Košiciach
-výberové konanie Erasmus+

máj 2019:

-rozlúčka s maturantami
EČ a PFIČ MS 2019

apríl 2019:

experimentálne meranie

marec 2019:

-deň učiteľov

február 2019:

-workshop na tému základy demokracie a dôležitosť volieb

január 2019:

december 2018:

-vianočný deň
vianočný florbalový turnaj
deň otvorených dverí na SOŠP
-prezentácia projektu ERASMUS + „Mládež v praxi“ žiakom školy

Deň červených stužiek
Mikuláš v škole
-olympiáda z ANJ

november 2018:

-imatrikulácia 2018
burza informácií
Budapešť 2018-projekt Erasmus+
súťaž EXPERT
technická olympiáda 2018
-stretnutie vedenia školy s vých. poradcami zo základných škôl

-október 2018:

stolnotenisový turnaj – naši víťazi

-okresné kolo vo futsale

september 2018:

školský rok: 2017/2018

máj 2018:

praktické maturity – fotoalbum
– deň Zeme – úprava okolia školy

apríl 2018:

– súťaž – Autoopravár Junior
krajské kolo – Mladý Slovák
– súťaž – Mladý Slovák

marec 2018:

– beseda – extrémizmus – fotoalbum
matematický klokan – fotoalbum
– exkurzia v DPMŽ – fotoalbum
– maturity 2018 – fotoalbum

– školské kolo SOČ – fotoalbum
– beseda – finančná gramotnosť
– deň boja proti AIDS – fotografia

február 2018:

 

január 2018:

december 2017:

– vianočný čas – fotoalbum
– vianočný florbalový turnaj – fotoalbum
– technická olympiáda – fotoalbum

november 2017:

– exkurzia Gabčíkovo – fotoalbum
– burza škôl – fotoalbum

október 2017:

– codeweek – fotoalbum
– nebuď ako Ťapák – fotoalbum

september 2017: