Zváračské kurzy

Pre žiakov školy a iných záujemcov vykonávame základné kurzy zvárania v zmysle normy STN 05/0705 : 2019

ZK 135-1 : základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev

Uvedená metóda zvárania sa používa pre zváranie bežných konštrukčných ocelí / profilové materiály, plechy do hrúbky 25mm / vrátane zvárania, bodovania tenkých plechov / opravy karosérií automobilov/.

ZK 111-1 : základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev

Žiaci 3. a 4. ročníka odboru mechanik strojov a zariadení, sa môžu prihlásiť na základný kurz zvárania. Cena kurzu je 300 €, kde sú zahrnuté len priame náklady na materiál a energie.

Cena kurzu pre ostatných žiakov je 350 €. Vykonáva sa počas školského roku, mimo vyučovania.

Cena kurzu pre iných záujemcov je 550 €.

Počet uchádzačov v skupine je maximálne 12. Pre absolvovanie uvedených kurzov je potrebné vyplniť prihlášku do kurzu potvrdenú praktickým lekárom. Jeden žiak prihlásený do kurzu môže súčasne absolvovať len jednu metódu zvárania.

 

Bližšie informácie poskytne : Bc. Peter Hýravý, vedúci zváračskej školy, tel.: 0902 882 548