Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok
Oznamy
Adresa školy

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
Tel: +421 44 432 36 37 , +421 44 432 17 69
web stránka : www.sosprk.sk
email :

- študenti - elektronická žiacka knižka
- učitelia, triedy, predmety, e-mail
- školský poriadok platný od 1.6.2013
- smernice, príkazy riaditeľa
- poriadok školského internátu platný od 1.7.2013
- rozvrh hodín platný od 11.09.2017 (začína nepárnym týždňom)
- zastupovanie
Viac informácii o študijných a učebných odboroch
Informácie o novootvorenom odbore mechanik - mechatronik si môžete vypočuť
v rozhovore pre školské rádio s riaditeľom SOŠ polytechnickej, Mgr. Vladimírom Pančíkom.
Mondi SCP pri príležitosti otvorenia školského roku venovalo SOŠ polytechnickej
3000 € na zakúpenie vybavenia a zaškolenie personálu pre zváračskú školu.
SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom dielenské a skladovacie priestory vo svojich dielňach, ktoré sú v areáli MONDI SCP, a.s. Ružomberok.

Informácie : ZR TEČ, tel.č.: 0905 633 004
Plenárne a triedne rodičovské združenie v SOŠ polytechnickej Ružomberok


Dňa 26.septembra 2017 (utorok) od 15,30 hod. v Školskej jedálni sa uskutoční rodičovské združenie (RZ) v SOŠ polytechnickej.

Od 15,30 hod. bude plenárne rodičovské združenie v Školskej jedálni a po plenárnom RZ budú pokračovať triedne združenia v určených učebniach.


                                                                                                                   Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ školy


Poznámka: Žiadame rodičov, aby sa RZ zúčastnili, nakoľko súčasťou plenárneho združenia budú voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠ P Ružomberok, tiež sa budú prerokovávať vážne zmeny v Školskom poriadku, rodičovské príspevky a tiež zmeny vo vedení Rodičovskej rady pri SOŠ P Ružomberok.