Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok
Oznamy
Adresa školy

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
Tel: +421 44 432 36 37 , +421 44 432 17 69
web stránka : www.sosprk.sk
email :

- študenti - elektronická žiacka knižka
- učitelia, triedy, predmety, e-mail
- školský poriadok platný od 1.6.2013
- smernica č.2/2016 - zastupovanie, nadčasová práca PZ
- smernica č.1/2016 - organizácia vyučovania
- smernica č.1/2015 - organizácia školských akcií pre žiakov
- poriadok školského internátu platný od 1.7.2013
- aktuálny rozvrh hodín, zastupovanie
Schválený plán prijímania žiakov do 1. ročníka SOŠ polytechnickej, Ružomberok pre školský rok 2016/2017
Viac informácii o študijných a učebných odboroch
Bližšie informácie o novootvorenom odbore mechanik - mechatronik si môžete vypočuť
v rozhovore pre školské rádio s riaditeľom SOŠ polytechnickej, Mgr. Vladimírom Pančíkom.
MATURITA 2016 - opravný termín konania externej časti (EČ) a
písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky
Otvorenie nového školského roka 2016 / 2017

bude v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej na Sládkovičovej ulici 104,
(pred budovou školy) dňa 05.09.2016 (pondelok) o 8:00 hod.

Školský internát sa otvára dňa 4.9.2016 o 17:15 hod.