Adresa školy

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
Tel: +421 44 432 36 37 , +421 44 432 17 69
web stránka : www.sosprk.sk
email :

- študenti - elektronická žiacka knižka
- učitelia, triedy, predmety, e-mail
- školský poriadok platný od 1.6.2013
- smernica č.1/2016 - organizácia vyučovania
- smernica č.1/2015 - organizácia školských akcií pre žiakov
- poriadok školského internátu platný od 1.7.2013
- aktuálny rozvrh hodín
- zastupovanie
Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok
Oznamy
Schválený plán prijímania žiakov do 1. ročníka SOŠ polytechnickej, Ružomberok pre školský rok 2016/2017
Viac informácii o študijných a učebných odboroch
Bližšie informácie o novootvorenom odbore mechanik - mechatronik si môžete vypočuť
v rozhovore pre školské rádio s riaditeľom SOŠ polytechnickej, Mgr. Vladimírom Pančíkom.
Harmonogram činnosti tried počas maturitného týždňa (30.05. - 02.06.2016)