Promo video k odborom
na SOŠ polytechnickej v Ružomberku

 

Prezentačné video – štúdium na SOŠ polytechnickej v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s Mondi SCP

Oznam školskej jedálne

1. Výdaj stravy v ŠJ: od 11:45 hod. – do 13:30 hod.

2. Nahlasovanie a odhlasovanie obedov je možné deň dopredu, najneskôr do 11:30 hod. na tel. čísle: +421 917 868 522.

3. Denný poplatok za obed pre žiaka je 2,90€.

4. Predaj lístkov je v školskej jedálni u pani Kajúchovej posledný deň v mesiaci.

Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Modernizácia na SOŠP Ružomberok

V spolupráci s Mondi SCP Ružomberok máme vybudované nové chemické laboratórium pre odbor chemik-operátor, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania.

Škola je zapojená do národného projektu:

 POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“