Autoopravár- mechanik 2487 H 01

Jedná sa o trojročný odbor ukončený záverečnou skúškou (výučný list). Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Žiaci sa v odbore 2487 H 01 autoopravár – mechanik naučia samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov a po ukončení štúdia vedia posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť pracovné postupy, prípravné práce a pri práci s vozidlom použiť štandardnú opravárenskú techniku. Absolvent odboru môže pracovať ako automechanik, servisný technik, diagnostik, predajca alebo nákupca súčiastok a pod.

Počas štúdia môžu žiaci absolvovať zváračský kurz.