Spolupráca s Mondi SCPV spolupráci s Mondi SCP Ružomberok máme vybudované nové chemické laboratórium pre odbor chemik-operátor, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania.


Vďaka spolupráci s Mondi SCP a.s. bola v našej škole vybudovaná chemická učebňa pre žiakov v študijnom odbore chemik operátor, s ktorým sme s Mondi SCP v duálnom systéme vzdelávania“.


Návšteva predstaviteľov Mondi SCP v škole

Dňa 27. 08. 2020 na stretnutí s predstaviteľmi Mondi SCP sme riešili aktuálny stav a postup prác nového laboratória pre študijný odbor chemik-operátor, privítanie žiakov prvého ročníka tohto odboru vo firme, dodatok ku Zmluve o duálnom vzdelávaní s aktuálnym zoznamom prvákov.

Sme radi, že spolupráca sa naďalej rozvíja, čo prispieva k rozvoju našej školy, čím sa neustále dostáva do povedomia širokej verejnosti.

Ing. Anna Kyseľová, riaditeľka poverená vedením školy