Mechanik strojov a zariadení 2413 K

Jedná sa o štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie) a záverečnou skúškou (výučný list). Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Žiaci sa v odbore 2413 K mechanik strojov a zariadení naučia ručne opracúvať kovové aj nekovové materiály, tvoriť technickú dokumentáciu v CAD programoch a samostatne pracovať na klasických a CNC obrábacích strojoch (sústruh, fréza, tvárniace stroje). Žiaci sú schopní vytvoriť dokumentáciu, vyhľadať a odstrániť poruchy na strojoch a zohľadniť použitie materiálov a energií. Po ukončení štúdia môže absolvent pracovať ako majster strojárskej výroby, sústružník, frézar, zvárač, obrábač kovov, montážny technik a pod.