Výsledky výberu – Viedeň

 

Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ

Výsledky výberového konania na SOŠP

v rámci programu Erasmus+ v Kľúčovej akcii 1  –

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

v projekte pod názvom

„Učíme sa pre svoju budúcnosť“

Výsledky výberu klikni tu.

Výberové konanie o účasť vo Viedni v školskom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS + sa uskutočnilo dňa 20.6.2019. Výberová komisia na základe predložených dokumentov a osobného pohovoru vybrala 12 študentov na prvý a 12 študentov na druhý turnus.

Ing. Gabriela Hazuchová, vedúca projektu